De skall ta VD-rekryteringar till en ny nivå!

Burro Advisors AB, ledande inom Executive Search, och det nyligen startade bolaget inom managementforskning och metodframtagning, Quaesita AB, har inlett ett nära och strategiskt samarbete.

De båda bolagen har under en tid fört dialog kring hur VD-rekryteringar ska bli mer träffsäkra och långsiktiga om man i samband med dessa också genomför mer mångfacetterade och systematiska analyser av uppdragsgivaren och den miljö VD skall verka i.

”Det finns uppenbart stora vinster att göra för såväl tillträdande VD som det rekryterande företaget då de nya metoderna syftar till bättre matchning mellan parterna vilket i sin tur resulterar i ett mer långsiktigt ömsesidigt engagemang”, säger Kettil Wedin, grundare och styrelseordförande, Burro Advisors.

”Inom Burro Advisors finns gedigen erfarenhet och kompetens inom Executive Search som i kombination med min bakgrund som VD bildar ett utmärkt team att gemensamt driva denna utveckling”, säger Michael Wolgsjö, grundare och VD, Quaesita.

Tobias Löfgren, medgrundare och VD, Burro Advisors avslutar: ”Vi vill presentera ett nytänk, belysa nya och fler perspektiv vid tillsättning av VD, och därmed ytterligare stärka vår position som Executive Search partner till medelstora och stora företag i Sverige.”

För mer information, vänligen kontakta oss enligt nedan:

Tobias Löfgren, VD Burro Advisors (tobias.lofgren@burroadvisors.com, 0707 999 209)

Michael Wolgsjö, VD Quaesita (michael.wolgsjo@quaesita.com, 073 66 66 918)

Kettil Wedin, SO Burro Advisors (kettil.wedin@burroadvisors.com, 0733 68 32 86)

Inlagd i kategori: