Nu slår Quaesita upp dörrarna!

Merparten, om inte alla, framgångsrika företag har en sak gemensamt – ett väl fungerande operativt ledarskap i verksamheten. Det finns gott om duktiga ledare i vårt land och det finns många fantastiska företag, men för att ett ledarskap i en specifik verksamhet skall fungera optimalt, krävs en rigorös matchningsprocess där uppdragsgivare och uppdraget i sig granskas och analyseras lika noggrant som den presumtiva ledaren.

Quaesita arbetar med forskning och metodutveckling i Sverige, för svenska bolag, i syfte att förbättra denna matchningsprocess. I tillägg till detta, erbjuder vi även tjänster som företagsspecifika undersökningar inom management samt förändringsledning.

Efter många månaders planering och uppstartsaktiviteter, slår vi idag upp våra dörrar och låter vår nya verksamhet bli känd på marknaden.

Välkomna!

Inlagd i kategori: